STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

ABONAMENTOWE SYSTEMY MONITOROWANIA
POJAZDÓW GPS

    

Obecnie na polskim rynku monitorowania i ochrony pojazdów istnieje wiele firm profesjonalnie świadczących usługi w tym zakresie. Proponują one kompleksową obsługę firm w dziedzinie zarządzania flotą pojazdów w oparciu o GPS. Systemy abonamentowe są najprostszą i najtańszą formą ochrony przewożonych ładunków i pojazdów. Zalecane są głównie dla firm, w których ilość pojazdów nie przekracza 100 (ze względu na koszty urządzeń dodatkowych). 

Sprzedaż urządzeń abonamentowych odbywa się na podobnej zasadzie jak telefonów komórkowych. Przedsiębiorca podpisuje umowę na 24 miesiące (terminy są różne w zależności od firmy) na świadczenie usług ochrony i monitorowania pojazdów. Dzięki temu otrzymuje urządzenia pojazdowe na preferencyjnych warunkach, które montuje we własnych pojazdach (niektóre firmy robią to same). Dzięki podpisanej umowie nie muszą montować w firmie jakichkolwiek dodatkowych urządzeń nadawczo-odbiorczych czy sieci i stacji komputerowych. Generalnie wymagany jest jedynie dostęp przedsiębiorcy do internetu, dzięki czemu za pośrednictwem strony www stacji monitorującej mają możliwość śledzenia trasy pojazdu oraz jego parametrów. 

MOŻNA SPAĆ SPOKOJNIE  - Całodobowa obsługa stacji monitorującej na bieżąco kontroluje trasę pojazdu a w przypadku utraty kontaktu z pojazdem odpowiednie służby powiadamiają policję o fakcie kradzieży pojazdu. Na terenie kraju jak i za granicą przekazywana jest policji ostatnia pozycja pojazdu co znacznie skraca czas podjęcia działań interwencyjnych a co za tym idzie odnalezienia pojazdu i ładunku.

 Urządzenia pojazdowe w momencie podpisania umowy stają się własnością przedsiębiorcy jednak w przypadku zerwania umowy przed określonym w umowie terminem zazwyczaj należy zwrócić odpowiednią kwotę.

Zasadniczą zaletą jest niewątpliwie fakt, że wszelkie zmiany w urządzeniach, ich oprogramowaniu wykonywane są przez firmę nieodpłatnie (operatorowi zależy na dobrym kontakcie z klientem).

Obsługa systemów abonamentowych jest niezwykle prosta i bezpieczna ze względu na system prezentacji danych. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę www, podać hasło dostępu i nazwę użytkownika aby móc szybko i sprawnie sprawdzić dane pojazdów podłączonych do systemu. Co ważne można to zrobić z dowolnego miejsca na świecie (mając dostęp do internetu) będąc nawet na urlopie czy w podróży służbowej. Można umożliwić kontrolę przejazdu ładunku spedycji, która zleciła nam transport zapisując ją w systemie jako autoryzowanego użytkownika i nadając mu odpowiedni status. 

Systemy abonamentowe pozwalają na odczyt pozycji pojazdu do kilkudziesięciu razy na dobę ale istnieje możliwość odpytania się o pozycję w dowolnym momencie. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami (koszt dodatkowego sms).

Dla większych firm, które zdecydują się na systemy w których transmisja odbywa się w technologii GPRS ułatwieniem staje się fakt posiadania przez firmę z którą podpisujemy umowę własnego APN przez co minimalizujemy koszty a firmę wyposażamy w jeden komputer podłączony do internetu z odpowiednim oprogramowaniem do przetwarzania danych.

 powrót


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved