STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

SYSTEM AKTYWNEGO ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW GPS/GSM
AUTOGUARD

          

Typowy zestaw GPS/GSM Autoguard składa się z następujących elementów:

 • modułu GPS/GSM
 • zasilania awaryjnego
 • anteny GPS
 • anteny GSM
 • immobilizera z klawiaturą kodową
 • wiązki przewodów
 • modułu GPS/GSM w połączeniu z anteną GPS pozwalającą na określenie pozycji obiektu, kierunku poruszania się oraz kierunku

 

Zadaniem zasilania awaryjnego jest podtrzymanie sprawności systemu gdy napięcie w instalacji elektrycznej samochodu spadnie poniżej wartości 10,5 V, lub gdy zostanie odłączony akumulator główny. W przypadku wystąpienia którejkolwiek sytuacji w Centrum Monitoringu pojawi się sygnał alarmowy o zaniku zasilania.

Immobilizer pozwala na uruchomienie funkcji napadowej, czyli po otwarciu drzwi kierowcy przy uruchomionym silniku włącza się procedura odcinania dopływu paliwa. Aby użytkownik mógł wstrzymać rozpoczęty proces musi wprowadzić wcześniej zaprogramowany kod dostępu. W przypadku trzech prób nieprawidłowego wprowadzenia kodu, immobilizer blokuje rozruch silnika na ok. 5 minut.

Alarm – System współpracuje z większością alarmów samochodowych. Szczególnie przystosowany jest do współpracy z alarmami fabrycznymi Mercedesa i Sabba.

System Autoguard opcjonalnie może być wyposażony w czujniki ruchu i przepływu. Po uzbrojeniu alarmu każde przesunięcie pojazdu o więcej niż pół metra w dowolną stronę oraz po każdy przechyleniu o więcej niż 5 stopni automatycznie przesyłany będzie sygnał alarmowy. Istniej również możliwość określenia obszaru po którym będzie poruszał się pojazd.

Podłączenie do systemu GPS/GSM modułu pamięci pozwala na rozszerzenie jego możliwości o następujące parametry:

 • rejestrowanie trasy pojazdu
 • kierunku poruszania się pojazdu
 • prędkości pojazdu
 • postoju
 • stanie linii alarmowych
 • odłączenie – załączenie naczepy
 • otwarcie – zamknięcie drzwi kontenera
 • planowanie i optymalizację tras
 • tworzenie raportów z przebytej drogi
 • kontrola przepływu paliwa

System AUTOGUARD oferowany jest dla klienta w formie abonamentowej a jego koszt uzależniony jest od wyboru rodzaju abonamentu. Oferta podzielona jest na cztery możliwe do wyboru abonamenty:

 • ZIELONY – abonament zawiera usługę monitorowania oraz interwencję świadczoną na bazie załóg interwencyjnych i Policji na terenie całego kraju.
 • ŻÓŁTY – zawiera usługę monitorowania polegającą na odbieraniu i weryfikowaniu sygnałów alarmowych z pojazdu objętego ochroną oraz przekazywaniu ich najbliższym posterunkom Policji celem zgłoszenia potrzeby interwencji
 • CZERWONY - zawiera usługę monitorowania polegającą na odbieraniu sygnałów alarmowych z pojazdu objętego ochroną oraz przekazywaniu ich osobie wskazanej przez abonenta
 • LOGITYKA - Abonament zawiera: możliwość korzystania z oprogramowania AUTO-CONTROLL; za dodatkową opłatą: Pozyskanie informacji przy pomocy systemu AUTO-CONTROLL o aktualnym stanie pojazdu (pozycja geograficzna, stan paliwa, prędkość kurs itp..); Transmisja danych z rejestratora. Rejestrator umożliwia zapisanie informacji związanych z ruchem pojazdu (pozim paliwa, pozycja, prędkość , droga, czas itd.) przez 100.000,- km. Dane te mogą zostać w każdej chwili odczytane co umożliwi ich szczegółową analizę przy wykorzystaniu systemu AUTO-CONTROLL

 powrót

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved