STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW
ELTE GSM

           

          System ELTE GSM dostępny jest w dwóch wariantach: bezabonamentowym i  abonamentowym.

 Wariant pierwszy
bezabonamentowy

 

Oferta ta jest przeznaczona dla firm, które zdecydują się na własną bazę systemu zlokalizowaną w siedzibie firmy. 

Elementy z jakich składa się baza sytemu (dostarczane przez firmę):

 • Bazowy Sterownik Danych współpracujący z telefonami GSM
 • Program GPS MONITOR umożliwiający śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym lub komunikowanie się z nimi
 • Program REJESTR GPS umożliwiający odtwarzanie zdarzeń przeszłych i dokonywanie analiz przebytych tras pod kątem rozliczeń
 • Plany obszarów, po których poruszają się pojazdy

 

Program GPS Monitor umożliwia śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym i komunikowanie się z nim. W zależności od wersji,  program umożliwia także określenie obszarów, po których poruszanie pojazdów jest dozwolone lub niedozwolone. 

Program Rejestr GPS zapewnia możliwość rozliczania pracy kierowców i pojazdów. W zależności o wersji program może dostarczyć takich informacji jak: przebiegi i prędkości pojazdów, łączny czas jazdy i postojów, czas pracy urządzeń zamontowanych w pojeździe np. pomp czy agregatów, temperatura w chłodni, miejsca i ilość tankowanego paliwa. Informacje te uzyskuje się w formie jednego, zbiorczego wydruku – Raportu drogowego.

 

Wyposażenie pojazdu:

 

 • Sterownik GPS do współpracy z telefonem GSM/GPRS wraz z anteną
 • Antena paskowa GSM
 • Telefon przemysłowy GSM/GPRS

 

Sterowniki pojazdowe zawierają Moduł GPS wraz z procesorem, pamięć – tzw. czarną skrzynkę mieszczącą 65 000 pozycji pojazdu wraz z określonymi informacjami. Czas zapełnienia pamięci zależy od ustawienia kroku zapisu pamięci oraz od długości przemieszczania się pojazdu – podczas postojów pamięć nie zapełnia się. Najczęściej stosuję się zapis co 5 sekund, co w rezultacie pozwala na 2-3 tygodni pracy pojazdu.

Do sterownika można podłączyć różne urządzenia (np.: interfejs do analogowego czujnika poziomu paliwa, wskaźnik temperatury) i czujniki (np.: otwarcia klapy, drzwi czy uruchomienia stacyjki). Można równie podłączyć takie elementy wyposażenia pojazdu, które może zdalnie uruchomić operator bez udziału kierowcy (np.: immobilizer, sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa)

Choć wariant ten jest bezabonamentowy użytkownik ponosi opłaty dotyczące utrzymania kart SIM do telefonów GSM

 

WARIANT DRUGI
 abonamentowy

 

Oferta skierowana jest do firm, które nie posiadają na tyle dużej liczby pojazdów, aby opłacalne dla nich było inwestowanie we własną bazę systemu. Jest to oferta abonamentowa – abonament logistyczny.

W abonament logistyczny wliczone są koszty utrzymania stacji bazowej ELTE, opłata za dzierżawę programu Monitor Klient, opłaty abonamentowe na rzecz operatora sieci GSM za karty SIM i tytułu przesyłania danych. Abonament ten zapewnia możliwość dokonania do 200 odpytań dziennie pojazdów poruszających się po terenie kraju.

Ceny oferowanych sterowników uzależnione są od okresu umowy jaką podpisze się z firmą. (na czas nieokreślony lub na 24 miesiące).

Dzięki temu rozwiązani dzierżawi się  program MONITOR KLIENT umożliwiający dostęp do bazy ELTE i wizualizację pojazdów na planach. Na komputerze wizualizującym użytkownika może być również zainstalowany program REJESTR GPS umożliwiający sczytywanie czarnych skrzynek po powrocie pojazdów do bazy oraz poddawanie danych stosownym analizom. Użytkownik zostaje wyposażony w plany obejmujące obszar, po którym poruszają się jego pojazdy.

 

Przy korzystaniu z tej oferty niezbędne jest posiadanie przez klienta komputera o parametrach:

 • Procesor P II 400 MHZ
 • 128 MB RAM
 • karta graficzna 1024x768 – 24 bit
 • HDD min. 4 GB
 • Windows 2000 lub XP, kartę sieciową 10/100M
 • dostęp do internetu

 

 

 powrót

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved