STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

SATELITARNY SYSTEM NADZORU POJAZDÓW
MOBITEL

 

      System Mobitel może stanowić podstawę nowoczesnych metod zarządzania logistyką zwiększając bezpieczeństwo pojazdów, ładunków i ludzi. Usprawnia podejmowanie właściwych decyzji, ich egzekwowanie oraz znacząco obniża koszty eksploatacji. 

System Mobitel korzysta z następujących technologii:

 

-

GPS (Global Positioning System) - systemu pozycjonowania geograficznego.

 

-

GSM (Global System for Mobile Communication) - cyfrowej telefonii komórkowej

 

-

PC (Personal Computer) - komputera pokładowego wraz z modemem

System Mobitel mozne być wykorzystany na dwa sposoby.

1. W logistyce LOGISAT zapewnia:

a.

programowanie i nadzorowanie optymalnych tras przejazdu:
- dzięki wykorzystaniu map cyfrowych możliwe jest
 określanie miejsca ładunku i załadunku
- pomiar drogi, miejsca, czasu pracy i postoju

b.

pomiar pracy kierowców:
- rejestrowanie czasu pracy i odpoczynku

c.

bieżący odczyt i zapis parametrów kontrolowanych przez czujniki, np. stan chłodni

d.

kontrolę zużycia paliwa

e.

analizę kosztów pracy

f.

współpracę z oprogramowaniem użytkownika

 

2. W zapewnieniu bezpieczeństwa (ActiveSafe):

a.

całodobowy nadzór pojazdu

b.

w razie kradzieży samochodu system automatycznie powiadamia bazę o zdarzeniu

c.

współpraca z policją oraz grupami szybkiego reagowania firmy FALCK

d.

współdziała z takimi elementami zabezpieczającymi samochód jak, np. immobilizer, alarm

e.

własne zasilanie, niewielkie gabaryty, niewidoczny dla złodzieja - to wszystko sprawia, że system jest niedostępny dla przestępcy

System Mobitel składa się z oprogramowania oraz urządzeń zainstalowanych w samochodach i spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • rejestruje pracę pojazdów
  • ochrania pojazd i przewożony ładunek


System pozwala na rejestrację stanów w pamięci o pojemności ok. 45000 rekordów oraz pomiar dodatkowych parametrów:

  • przebytej drogi
  • poziomu paliwa w zbiorniku
  • temperatury np. chłodni
  • innych stosownie do potrzeb użytkownika

    System ma wbudowane:

a.

odbiornik GPS przekazujący następujące informacje:
- prędkość pojazdu
- kierunek w jakim się porusza
- dokładną pozycję (współrzędne geograficzne)
- aktualny czas i datę

b.

przemysłowy modem GSM, który przekazuje informacje do bazy i do urządzenia

c.

rezerwowy akumulator, który pozwala na nieprzerwaną, siedmiogodzinną pracę systemu bez głównego zasilania

d.

mikroprocesor

e.

analizę kosztów pracy

f.

współpracę z oprogramowaniem użytkownika


Wszystkie dane przekazane do systemu są rejestrowane w jego pamięci. Wysyłanie danych odbywa się po przyjeździe do bazy lub na bieżąco za pomocą modemu GSM stanowiącego integralną część systemu.

 Wszystkie informacje mogą być przesyłane za pomocą kodowanych SMS - ów do bazy monitoringowej.

System dostępny jest w postaci abonamentowej.

 

 powrót

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved