STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

MONITOROWANIE POJAZDÓW 
OPIS I ZASADA DZIAŁANIA

    

    Monitorowanie pojazdu w najprostszy sposób polega na cyklicznym odczycie danych nadchodzących z pojazdu o jego pozycji, archiwizacji tych danych oraz przekazywaniu ich zainteresowanym za pomocą map, wykresów lub zestawień w formie tabel.

Urządzenia pojazdowe obecnie dostępne na rynku budowane są jako zintegrowane układy wyposażone w pozycjoner GPS, układ nadawczo-odbiorczy GSM , pamięć oraz mikroprocesorowy układ sterowania. Dodatkowo cześć z nich umożliwia podłączenie niezależnych czujników (np. otwarcia drzwi kabiny, naruszenia przestrzeni ładunkowej, itp.) oraz  modułu terminala, współpracy z systemem alarmowym, komputera, itp.

Tak zbudowany system pojazdowy umożliwia jego zdalne sterowanie za pomocą informacji przesyłanych przez telefon GSM (sms lub GPRS). 

Wysyłając odpowiednie komendy do układu samochodowego mamy możliwość sterowania zarówno systemem jak i pojazdem - do zatrzymania pojazdu włącznie.

System samochodowy sam w odpowiednich okresach czasowych przekazuje do "centrum" dane o aktualnej pozycji i/lub stanie czujników, a w niektórych wersjach zapisuje je we własnej pamięci. Odczyt danych z pamięci urządzenia możliwy jest po powrocie pojazdu do bazy a następnie dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu przedstawienie danych w zrozumiałej formie. 

Pojęcie "centrum" - to odbiorca danych w zależności od wersji systemu. 

     W systemach abonamentowych jest to centrum monitorowania znajdujące się poza firmą właściciela pojazdu, który ma dostęp do danych o pojeździe poprzez sieć internet. 

     W systemach nieabonamentowych (niezależnych) jest to wydzielony telefon GSM, który może być połączony z systemem komputerowym w firmie właściciela lub prywatny APN właściciela firmy.

Monitorowanie pojazdu polega nie tylko na lokalizowaniu i śledzeniu trasy przemieszczania się danego pojazdu. Wykorzystanie systemu pozwala użytkownikowi również na poznanie wielu innych parametrów :

 • prędkość jazdy
 • czas jazdy
 • czas postojów
 • zużycie paliwa
 • naruszenie przestrzeni ładunkowych 
 • przebytą drogę
 • obroty silnika
 • ciśnienie oleju

Dzięki zastosowaniu dodatkowych czujników podłączonych systemu można określić np.:

 • kiedy i kto otwierał drzwi kabiny
 • zażądać autoryzacji osoby próbującej uruchomić silnik pojazdu
 • przy wykorzystaniu immobilizera - zdalnie włączać lub wyłączać poszczególne elementy pojazdu  
 • określić temperaturę np. w chłodniach
- system daje możliwość praktycznie kontrolowania każdego elementu pojazdu po zastosowaniu odpowiedniego czujnika.

Systemy monitorowania pojazdów mogą współpracować również z systemem alarmowym pojazdu co wiąże się ze zwiększeniem bezpieczeństwa nie tylko pojazdu i ładunku ale również kierowcy, który w każdym momencie może samodzielnie włączyć alarm, a sygnał o zaistniałej sytuacji natychmiast przekazywany jest do "centrum". Alarm włącza się również samoczynnie podczas prób włamania się do pojazdu, uprowadzenia pojazdu lub jego nieautoryzowanego uruchomienia. 

Szeroka gama możliwości systemu monitorowania pojazdów stanowi obecnie olbrzymie narzędzie, które w sposób natychmiastowy przekazuje wszelkie dane o pojeździe umożliwiając w ten sposób pełną kontrolę nad transportem, pojazdem, kierowcą i ładunkiem.

 powrót


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved