STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

POZYCJONOWANIE POJAZDÓW
OPIS I ZASADA DZIAŁANIA
 

    Pozycjonowanie pojazdu polega na odczytaniu aktualnej pozycji przez odbiornik GPS (pozycjoner) zainstalowany w pojeździe oraz przekazanie tej informacji w odpowiednie miejsce (do właściciela pojazdu, stacji monitorującej). 

                 POJAZD                     =>                       ODBIORCA                   
pozycjoner GPS + telefon GSM     =>      telefon komórkowy lub stacja bazowa

    Do tego celu wykorzystuje się system telefonii komórkowej GSM. 
Szybki rozwój usług telekomunikacyjnych systemów GSM umożliwia wysyłanie informacji z pozycjonera (pozycja pojazdu - długość i szerokość geograficzna) za pomocą telefonu komórkowego do osoby lub stacji monitorującej za pomocą krótkich wiadomości tekstowych - SMS zarówno w kraju jak i za granicą. 
Jest to najprostszy sposób przekazywania informacji aczkolwiek ze względu na ograniczenie co do wielkości (ilości znaków) SMS, w jednym pakiecie można przekazać do kilkunastu pozycji pojazdu. 

     Innowacyjną metodą przekazywania danych z pozycjonera jest przekazywanie danych przez telefon GSM w technologii GPRS - (General Packet Radio Service - radiowa pakietowa transmisja danych). 

Standard GPRS

     Pakietowy przekaz informacji w standardzie GPRS, sterowany za pomocą protokołów warstwy 2 (łącza danych) oraz warstwy 3 (sieciowej) modelu OSI, został zdefiniowany do obsługi protokołów X.25 lub IP (Internet Protocol), głównie w celu zmniejszenia opóźnień przełączania i podniesienia szybkości transmisji radiowych w sieciach GSM.

Do podstawowych zalet definiowanych w standardzie GPRS należą:

  • wprowadzenie przez sieci GSM przełączanej transmisji pakietowej na całej trasie komunikacji end-to-end między abonentami sieci komórkowej;
  • uzyskanie większej szybkości transmisji dzięki technologii przełączania pakietów z danymi, większej niż osiągana w tradycyjnych sieciach cyfrowych GSM;
  • wdrożenie przełączania pakietowego end-to-end opartego na zasadzie tunelowania przez sieci.

     W najprostszy sposób  technologia GPRS umożliwia nam stałe podłączenie do sieci Internet telefonu komórkowego (podłączonego do pozycjonera i zamontowanego w pojeździe) który w dowolnej chwili może przekazywać do wydzielonego komputera w sieci (tzw. APN) informacje. Przekazywane informacje z racji typu połączenia nie są ograniczone co do wielkości natomiast koszt zależny jest nie od czasu połączenia ale od ilości przesłanych informacji (bajtów). 

     Obecnie GPRS uruchomiony jest u wszystkich polskich operatorów GSM. (niestety nie u wszystkich zagranicznych co powoduje, że przy wykorzystaniu tej technologii nie zawsze jesteśmy w stanie przekazać informacje z zagranicy). 

     Korzystając z technologii GPRS łatwym staje się również przekazanie innych dodatkowych informacji o pojeździe takich jak: stan paliwa w zbiorniku, aktualna prędkość, aktualny bieg, komunikacja pomiędzy kierowcą a wyznaczoną osobą w firmie poprzez przesyłanie komunikatów tekstowych.

Kolejnym ogniwem pozycjonowania pojazdu jest odbiorca informacji.

Za pomocą SMS możemy powiadomić bezpośrednio pracodawcę, który po odczytaniu długości i szerokości geograficznej wprowadzi je do programu np. AutoRoute 2002 i zobaczy gdzie aktualnie znajduje się pojazd.

Dane te może również otrzymać stacja monitorująca która zarchiwizuje je i udostępni na stronach www w postaci map lub wykazów. Pracodawca mający dostęp do internetu połączy się ze stroną www stacji monitorującej i będzie mógł zobaczyć pozycję na mapie. Dodatkowym atutem współpracy ze stacją monitorującą jest fakt nadzoru nad pojazdem a w przypadku braku informacji z pojazdu podejmowania określonych działań z powiadomieniem policji włącznie.

    

 powrót

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved