Ograniczenia ruchu na drogach Europy
DANIA

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA  > Zmiany w przepisach <   BELGIA   FRANCJA    HOLANDIA   NIEMCY
 

DANIA

I.  PRZEWÓZ PASAŻERSKI
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
II. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy

Dania zawarła dwustronne porozumienie z Polską o transporcie drogowym 18.2.1972r.

I  PRZEWÓZ PASAŻERSKI

I - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

Regulacja EC 684/92 ma zastosowanie dla usług wykonywanych dla dochodu pojazdów zarejestrowanych w państwie, które jest członkiem UE lub EEA. Dla wszystkich pozostałych państw powinno odnosić się do zawartości dwustronnych porozumień, zgodnie z którymi, w większości, zamknięte wycieczki zwolnione są z zezwoleń.

Regulacja EC 2454/92 ma zastosowanie dla usług wykonywanych dla dochodu pojazdów zarejestrowanych w państwie, które jest członkiem UE lub EEA, jeżeli chodzi o kabotaż.

 

I - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla Polski wymagany jest ważny paszport.

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy
 • tachograf lub indywidualna książka kontroli

Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Dla pasażerów wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • dla ruch okazjonalnego i regularnych usług wystarczająca jest liczba pasażerów, a dla usług wahadłowych konieczna jest liczba pasażerów

Inne wymagane dokumenty:

 • list przewozowy UE lub ASOR
 • zezwolenie na usługi niezliberalizowane

I- 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość 2.55 m

długość

 • autobus 2-osiowy 12.00 m
 • autobus 3-osiowy 12.00 m
 • autobus przegubowy 18.00 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 10 t
 • napędowa oś 10 t
 • napędowa oś, transport międzynarodowy 11.5 t
 • podwójna oś o odstępie między osiami
 • - od 1.30 m do 2.00 m 18 t
 • - od 1.30 m do 2.00 m, a oś napędowa wyposażona jest w bliźniacze oponyi pneumatyczne zawieszenie, a żadna oś nie przekracza 9.5 t 19 t

dopuszczalny maksymalny ciężar

 • autobus 2-osiowy 18 t
 • autobus 3-osiowy 24 t
 • autobus 3-osiowy, transport międzynarodowy 26 t
 • autobus przegubowy 28 t

 

II   PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

II - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

Odnośne umowy dwustronne określają system.

 

II - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla Polski wymagany jest ważny paszport.

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • narodowe prawo jazdy
 • tachograf lub indywidualna książka kontroli

Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa lub ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • ważne zezwolenie, jeżeli jest wymagane, zgodnie z umowami dwu lub wielostronnymi

II - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość

 • pojazd / przyczepa silnikowe 2.55 m
 • pojazd chłodniczy 2.60 m (minimalna grubość ścian: 45 mm)

długość

 • pojazd silnikowy 12.00 m
 • przyczepa 12.00 m
 • naczepa 12.00 m
 • pojazd przegubowy 16.50 m
 • pociąg drogowy 18.75 m

nacisk na oś

pojazd silnikowy

 • pojedyncza oś 10 t
 • oś napędowa w transporcie międzynarodowym, jeżeli GVW wynosi 40 t a oś napędowa ma  pneumatyczne zawieszenie i bliźniacze opony 11.5 t
 • podwójna oś o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.00 m 10 t
 • - od 1.00 m do 2.00 m 16 t
 • podwójna oś w transporcie międzynarodowym o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.00 m 10 t
 • - od 1.00 m do 2.00 m 16 t
 • - od 1.30 m do 2.00 m a oś napędowa wyposażona jest w bliźniacze opony i pneumatyczne zawieszenie, a żadna oś nie przekracza 9.5 t 19 t
 • potrójna oś o odstępie między dwiema kolejnymi osiami
 • - poniżej 1.30 m 22 t
 • - od 1.30 m do 2.00 m, a żadna oś nie osiąga 8t 24 t

przyczepa lub naczepa

 • pojedyncza oś 10 t
 • podwójna oś o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.00 m a ładunek na każdą oś nie przekracza 8 t 11 t
 • - od 1.00 m do 1.30 m a ładunek na każdą oś nie przekracza 8 t 16 t
 • - od 1.30 m do 1.80m a ładunek na każdą oś nie przekracza 9 t 18 t
 • potrójna oś o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.00 m 21 t
 • - od 1.00 m do 1.30 m 22 t
 • - powyżej 1.30 m 24 t

maksymalny dozwolony ciężar

pojazd silnikowy

 • - 2-osiowy 18 t
 • - 3-osiowy 24 t
 • - 3-osiowy w transporcie międzynarodowym, jeżeli osie maja pneumatyczne zawieszenie i bliźniacze koła, a żadna oś nie przekracza 9.5 t 26 t
 • - 4-osiowy 29.5 t
 • - 4-osiowy, jeżeli dwie przednie osie są osiami napędowymi a odstęp między nimi nie przekracza 1.80 m, a odstęp między przednią osią a tylną nie przekracza 5.00 m 32 t

przyczepa

 • - 2-osiowa 20 t
 • - 3-osiowa 24 t

autobus przegubowy lub pociąg drogowy

 • - 3-osiowy 28 t
 • - 4-osiowy 38 t
 • - 5-osiowy (2+3) 42 t
 • - 5-osiowy (3+2) 44 t
 • - 6-osiowy 48 t

Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved