Ograniczenia ruchu na drogach Europy
NIEMCY

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Zmiany w przepisach <   BELGIA   DANIA   FRANCJA    HOLANDIA
 

NIEMCY

I.  PRZEWÓZ PASAŻERSKI
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
II. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
     4.Opłaty fiskalne
III. KARY ZA WYKROCZENIA

Niemieckie akty prawne dotyczące transportu.

Niemcy zawarły dwustronne porozumienie o transporcie drogowym z Polską 8.11.91r

 

I  PRZEWÓZ PASAŻERSKI

I - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

 

 1. sporadyczne usługi przewozów pasażerskich
      Sporadyczny transport pasażerski autobusem z lub do Niemiec nie podlega specjalnemu zezwoleniu, pod warunkiem, że te same osoby są przewożone tym samym pojazdem okrężną wycieczką, zaczynającą się i kończącą się poza Niemcami lub wycieczką z portu morskiego lub lotniska spoza Niemiec i kończącą się w porcie morskim lub na lotnisku w Niemczech, pod warunkiem, że pojazd powróci pusty do swojego punktu wyjazdu, chyba że dwustronne umowy stanowią inaczej.
 2. regularne usługi pasażerskie
       Regularny transport pasażerski autobusem silnikowym do lub tranzytem przez Niemcy podlega koncesjonowaniu.

I - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla kierowcy wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy
 • certyfikat dotyczący dni zatrzymywania zgodnie z EC 3820/85 lub dyskiem tachografowym

Dla pojazdu wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowa licencja drogowa
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa

Dla pasażerów wymagane są następujące dokumenty:

  • paszport lub dowód osobisty

Inne wymagane dokumenty:

  • w przypadku, gdy są wymagane dokumenty przewozowe lub zezwolenie

I - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość 2.55 m

długość

 • autobus z dwiema osiami 12.00 m
 • autobus z trzema osiami 12.00 m
 • autobus z co najmniej trzema osiami, a oś napędowa ma pneumatyczne zawieszenie lub odpowiednik 15.00 m
 • autobus przegubowy 18.00 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 10 t
 • oś napędowa 11.5 t
 • podwójna oś z odstępem między osiami
 • - poniżej 1.00 m 11.5 t
 • - od 1.00 m do 1.30 m 16 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 18 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m a oś napędowa jest wyposażona
 • w bliźniacze opony i pneumatyczne zawieszenie lub odpowiednik 19 t

dopuszczalny maksymalny ciężar

 • autobus 2-osiowy 18 t
 • autobus 3-osiowy 25 t
 • autobus 3-osiowy a oś napędowa jest wyposażona w bliźniacze opony i pneumatyczne zawieszenie lub odpowiednik 26 t
 • autobus przegubowy 28 t

 

II   PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

II - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

 1. zezwolenia dwustronne (państwa nie należące do UE)
  W zasadzie, niemieckie zezwolenie wymagane jest dla wyników działalności drogowych operacji przewozowych do wynajęcia lub nagrody, do, z lub tranzytem przez Niemcy używając pojazdów nie zarejestrowanych zgodnie z Prawem do Transportu drogowego.
 2. zezwolenia wielostronne
  Z członkami EKMT
  Zezwolenia EKMT są rozdzielane na podstawie Rezolucji nr 26 EKMT we Wstępie Wielostronnych Kontyngentów w Międzynarodowym Przewozie Drogowym z 14 czerwca 1974r. oraz w obecnej      wersji Regulacji Międzynarodowego Przewozu Drogowego używanie zezwoleń EKMT z dnia 17 lipca 1974r.

II - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport lub dowód osobisty
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy

Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • krajowy dowód rejestracyjny
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa

Dla ładunków wymagane są następujące dokumenty:

 • list przewozowy CMR
 • Karnet TIR lub Społeczny dokument tranzytowy
 • świadectwo kabotażu z notatnikiem
 • świadectwo ubezpieczeniowe
 • tablica stosowanych taryf lub cło transportowe

 

II - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość

 • pojazd / przyczepa silnikowe 2.55 m
 • pojazd chłodniczy (minimalna grubość ścian: 45 mm)   2.60 m

długość

 • pojazd silnikowy 12.00 m
 • przyczepa 12.00 m
 • pojazd przegubowy 16.50 m
  (maksymalna długość pojazdu przegubowego wynosi 16.50 m, jeśli
  maksymalny odstęp między osiami pięciokołowego sworzenia i tyłu
  naczepy wynosi 12.00 m, a odstęp zmierzony poziomo między tymi
  osiami a każdym punktem z przodu naczepy nie przekracza 2.04 m.
  W przeciwnym razie maksymalna długość wynosi 15.50 m)
 • pociąg drogowy 18.75 m
  (maksymalna długość pociągu drogowego wynosi 18.75 m, pod warunkiem,
  że maksymalne dozwolone długości części nie są przekroczone-
  całkowita długość ładunku 15.65 m a maksymalny odstęp 16.40 m
  między głównym punktem zewnętrznym obszaru załadunku za kabiną
  a punktem zewnętrznym obszaru załadunku przyczepy połączenia)

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 10 t
 • oś napędowa 11.5 t
 • podwójna oś pojazdu silnikowego o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.00 m 11.5 t
 • - od 1.00 m do 1.30 m 16 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 18 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m, a oś napędowa jest wyposażona w bliźniacze opony i powietrzne zawieszenie 19 t
 • podwójna oś przyczepy lub naczepy o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.00 m 11 t
 • - od 1.00 m do 1.30 m 16 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 18 t
 • - powyżej 1.80 m 20 t
 • potrójna oś przyczepy lub naczepy o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.30 m (włącznie) 21 t
 • - ponad 1.30 m do 1.40 m 24 t

dopuszczalny maksymalny ciężar

 • pojazd silnikowy
 • - z nie więcej niż dwoma osiami 19 t
 • - z więcej niż dwoma osiami 25 t
 • - z więcej niż dwoma osiami i z podwójną osią o niezmiennej rozdzielczości 26 t
 • - z podwójnymi osiami o niezmiennej
  rozdzielczości 32 t
 • przyczepa
 • - z nie więcej niż dwoma osiami 18 t
 • - z więcej niż dwoma osiami 24 t
 • pojazd przegubowy
 • - z nie więcej niż czterema osiami 28 t
 • - z czterema osiami (2+2) z odstępem między
  osiami naczepy 1.30 m lub więcej 36 t
 • - z czterema osiami (2+2) z odstępem między
  osiami naczepy ponad 1.80 m, a oś napędowa
 • jest wyposażona w bliźniacze opony i powietrzne
  zawieszenie lub odpowiednik 38 t
 • - z innymi niż wymienione czterema osiami 35 t
 • - z pięcioma / sześcioma osiami (2+3, 3+2/3) 40 t
 • - z ponad czterema osiami w połączonej operacji
  transportowej 44 t
 • pociąg drogowy
 • - z poniżej czterema osiami 28 t
 • - z czteroma osiami (2+2) 36 t
 • - z innymi niż 2+2 czteroma osiami 35 t
 • - z pięcioma / sześcioma osiami (2+3, 3+2/3) 40 t
 • - z ponad czterema osiami w połączonej operacji
  transportowej 44 t

 

Ładunki wyjątkowe.

Specjalne zezwolenie można uzyskać jedynie w szczególnych przypadkach od władz transportowych w punktach przejść granicznych, jeżeli ładunku nie można podzielić z przyczyn technicznych lub jeżeli wymaga to sporych dodatkowych kosztów i przewóz ładunku koleją lub wodną drogą śródlądową przez przynajmniej większą część podróży jest niemożliwy lub wymaga sporych dodatkowych kosztów.

 

II - 4   OPŁATY FISKALNE

a - podatek pojazdu
    Z wyjątkiem autobusów zarejestrowanych w tych krajach, w których istnieje umowa
    zwalniająca, zagraniczne autobusy muszą płacić podatek pojazdu, dziennie:

 • Pojazdy z dwoma osiami i wagą całkowitą:
  • do 7.5 t 3 DM
  • od 7.5 t do 15 t 9 DM
  • ponad 15 t 12 DM

 

Jeśli waga całkowita nie znajduje się na licencji drogowej, wymagany jest oficjalny certyfikat.

b - VAT
     Stawka VAT dla przewozu pasażerów wynosi 1.3 Pf. na osoba / km jako indywidualny
     podatek dla sporadycznego przewozu. Indywidualne opodatkowanie ma zastosowanie
     przy przekraczaniu granicy państwa, które nie jest członkiem UE (np. Polski).


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved