Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > N I E M C Y  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

KOMUNIKAT

Otrzymaliśmy informację o nowych przepisach (obowiązujących już od początku roku), które nakładają na zagranicznych przewoźników (spoza UE) wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe z wykorzystaniem licencji EKMT/CEMT obowiązek posiadania wiz przez kierowców, zawierających jednocześnie zgodę na ich pracę na terenie Niemiec.

Prawdopodobnie wizę taką będzie mógł uzyskać kierowca wyłącznie w niemieckich konsulatach, gdzie czas oczekiwania na wydanie stosownego dokumentu będzie kształtował się na poziomie kilku miesięcy, co jest sprzeczne nawet ze zdrowym rozsądkiem.

Skutkiem wprowadzenia wiz dla kierowców będzie dyskryminacja polskich przewoźników na europejskim rynku usług transportowych a w konsekwencji doprowadzi to do ich całkowitego wyeliminowania, o czym wszyscy przewoźnicy zdają sobie sprawę.

Uważamy, iż w świetle uzgodnień Europejskiej Komisji Ministrów Transportu (EKMT) obecna praktyka Niemiec dotycząca wprowadzenia wiz w transporcie drogowym narusza uzgodnienia EKMT dotyczące liberalizacji międzynarodowych przewozów drogowych ładunków oraz kłóci się z obowiązującym na gruncie zasad gospodarki rynkowej prawem popytu i podaży przeciwko czemu MTiGM powinno wystosować zdecydowany protest.

Z artykułu w Rzeczpospolitej środowisko dowiaduje się o nowych zmianach, a okazuje się że MTiGM zostało poinformowane o wprowadzonych zmianach już na początku roku. Rodzi się pytanie, czy Departament Transportu Samochodowego MTiGM naprawdę nie widzi konieczności informowania środowiska przewoźników o wchodzących w życie tak istotnych zmianach ?

Zapytamy o to samą Panią Agatę Górny – Dyrektora Departamentu Transportu Samochodowego MTiGM, gdyż z ogromnym oburzeniem przyjmujemy wiadomość o kolejnym postawieniem przewoźników przed faktem dokonanym.

Postępowanie administracyjne MTiGM powinno wspierać i ułatwiać działania przewoźników, informować ich o tak zasadniczych zmianach dotyczących zwłaszcza procedur EKMT, mających swoje odzwierciedlenie szczególnie w procesach legislacyjnych, a stosowana obecnie przez resort praktyka narusza konstytucyjne zasady państwa prawa, bezpieczeństwa obrotu, oraz zaufania obywateli do organów państwowych.

Zwróciliśmy się do MTiGM z prośba o szczegółowe poinformowanie nas szczegółach tej sprawy, co niezwłocznie przekażemy w następnych komunikatach.

  

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved