Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <
 
 

Wysokość opłat za korzystanie z autostrad w 2002 roku w Niemczech, Belgii, Holandii, Danii i Szwecji

Ciężarowe pojazdy samochodowe i zestawy pojazdów
powyżej 12 t: posiadające do 3 osi

klasa emisji

Czas ważności

EURO – O
pojazdy nieekologiczne

EURO - I

EURO – II
i wyższe

DEM EURO

DEM

EURO

DEM

EURO

1 rok

1.877,60

960,00

1.662,46

850,00

1.466,87

750,00

1 miesiąc

187,76

96,00

166,25

85,00

146,69

75,00

1 tydzień

50,85

26,00

44,98

23,00

39,12

20,00

1 dzień

15,65

8,00

15,65

8,00

15,65

8,00

 

Ciężarowe pojazdy samochodowe i zestawy pojazdów
powyżej 12 t: posiadające 4 lub więcej osi

klasa emisji

Czas ważności

EURO – O
pojazdy nieekologiczne

EURO - I

EURO – II
i wyższe

DEM EURO

DEM

EURO

DEM

EURO

1 rok

3.031,54

1.550,00

2.738,16

1.400,00

2.444,79

1.250,00

1 miesiąc

303,15

155,00

273,82

140,00

244,48

125,00

1 tydzień

80,19

41,00

72,37

37,00

64,54

33,00

1 dzień

15,65

8,00

15,65

8,00

15,65

8,00

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie DKV EURO SERVICE

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -
All Rights Reserved