Prawo międzynarodowe
Niemieckie akty prawne

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA  > vademecum <

 

         Międzynarodowy transport drogowy ukierunkowany jest głównie na zaspokajanie potrzeb rynku w zakresie przewozów. Stawia się przed nim coraz to większe wymagania i obligatoryjne przestrzeganie przepisów państw na jakich jest on wykonywany. Za dokonywane wykroczenia, często wynikające nie ze złej woli a jedynie z niewiedzy lub nieświadomości, która niestety nie zwalnia od odpowiedzialności, polscy przewoźnicy karani są wysokimi mandatami i karami.

Nie można tu również zapomnieć, iż koncesję cofa się jeżeli jej posiadacz nie przestrzega przepisów ustawy oraz warunków określonych w umowach międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską w zakresie międzynarodowego transportu drogowego.

Współczesne działania gospodarcze wykonywane przez firmy międzynarodowego transportu drogowego i spedycji wymagają zatem niezawodnych i aktualnych informacji.

Mając na uwadze duże zapotrzebowanie i wielokrotne pytania dotyczące warunków wykonywania przewozów w krajach UE wprowadzamy odrębną pozycję na serwisie informacyjnym przeznaczoną podstawowym przepisom i aktom prawnym obowiązującym w krajach UE.

Potencjalny popyt na informację i usługi internetowe, który tworzą nasi klienci, jest dla nas wyzwaniem, a siła naszej informacji dynamizuje integracje.

Zapraszamy do zapoznania się zasadami wykonywania międzynarodowego transportu drogowego w Niemczech :

  1. Kodeks Handlowy HGB – wyciąg dotyczący transportu.
  2. Rozporządzenie o zezwoleniach obowiązujących w towarowym transporcie samochodowym
  3. Rozporządzenie w sprawie trans granicznego samochodowego transportu towarów i kabotażu
  4. Ustawa o towarowym transporcie samochodowym.
  5. Rozporządzenie w sprawie opłat w towarowym transporcie samochodowym.
  6. Rozporządzenie w sprawie dostępu do wykonywania zawodu w dziedzinie samochodowego transportu towarów.
  7. Uzasadnienie do ustawy o reformie przepisów prawnych w zakresie towarowego transportu samochodowego.

 

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved