Vademecum Transportowe
" Tachografy  - błędy graniczne"

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Vademecum <

 

DZIENNIK URZĘDOWY MIAR I PROBIERNICTWA
Nr 28/95 poz. 155

 

Błędy graniczne dopuszczalne

 § 15. 

Błędy dopuszczalne dla wskazań i rejestracji tachografów nie zainstalowanych w pojeździe wynoszą:

 1. + 3 km/h – dla prędkości,

 2. + 1 % (błąd względny) - dla długości drogi,

 3. + 2 minuty na 24 godziny (dobę), jednak nie więcej niż + 10 minut po 7 dniach, gdy zegar tachografu pracuje po nakręceniu nie krócej niż 7 dni - dla czasu.

§ 16. 

Błędy graniczne dopuszczalne dla wskazań i rejestracji tachografów zainstalowanych w pojazdach nowych (w wytwórni pojazdów) wynoszą:

 1. + 4 km/h – dla prędkości,

 2. + 2 % (błąd względny) - dla długości drogi,

 3. + 2 minuty na 24 godziny (dobę), jednak nie więcej niż + 10 minut po 7 dniach - dla czasu.

 

§ 17. 

Błędy graniczne dopuszczalne dla wskazań i rejestracji tachografów zainstalowanych w pojazdach będących w eksploatacji wynoszą:

 1. + 6 km/h – dla prędkości,

 2. + 4 % (błąd względny) - dla długości drogi,

 3. + 2 minuty na 24 godziny (dobę), jednak nie więcej niż + 10 minut po 7 dniach - dla czasu.

Warunki właściwego stosowania

§ 18.
 1. Tachograf powinien być stosowany tylko z właściwymi wykresówkami.
 2. Wykresówka powinna się znajdować w tachografie podczas prowadzenia pojazdu przez kierowcę, wolno ją wyjmować z tachografu dopiero po zakończenia dnia pracy kierowcy.
 3. Nie należy używać wykresówki w okresie dłuższym niż ten, na który została przeznaczona.
 4. W tachografie nie należy stosować brudnych lub uszkodzonych wykresówek.
 5. Tachograf powinien być umieszczony w pojeździe, w takim miejscu, aby kierowca mógł bez trudności odczytać wskazania prędkości, długości drogi i czasu a miejsce zainstalowania tachografu nie powinno zagrażać bezpieczeństwu kierowcy.
 6. Tachografy powinny być stosowane w zakresie temperatur od - 20 °C do + 60 °C.

Okresy ważności dowodów kontroli metrologicznej

§ 19.
 1. Okres ważności świadectwa uwierzytelnienia tachografu wynosi 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym zostało dokonane uwierzytelnienie tachografu zainstalowanego w pojeździe (tzw. zespołu "tachograf - pojazd").

 2. Termin, do którego można wprowadzać tachografy zatwierdzonego typu do obrotu lub użytkowania, podany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Postanowienia przejściowe

§ 20. 

Tachografy, których typy zostały zatwierdzone przed dniem wejścia w rycie niniejszych przepisów, mogą być nadal uwierzytelniane, jeżeli spełniają wymagania, na jakich zostały dopuszczone do stosowania.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved