Wykaz adresów administracji państwowej

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <
 

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH, MINISTERSTW, URZEDÓW CENTRALNYCH I INNYCH WAŻNIEJSZYCH INSTYTUCJI W WARSZAWIE

Nazwa instytucji Adres Centrala WWW , e-mail
Kancelaria Prezydenta

ul. Wiejska 10 00-902 Warszawa

(04822)
695-29-00
www.prezydent.pl
Kancelarie Sejmu i Senatu

ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

(04822)
694-25-00
www.sejm.gov.pl
zjablon@sejm.gov.pl
www.senat.gov.pl  
 webmaster@www.senat.gov.pl
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie1/3
00-567 Warszawa

(04822)
694-60-00
www.kprm.gov.pl
cirinfo@kprm.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25 00-918 Warszawa

(04822)
628-04-61
www.men.waw.pl
minister@men.waw.pl
Ministerstwo Finansów

ul. Świetokrzyska 12
00-916 Warszawa

(04822)
694-55-55
www.mofnet.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
(04822)
623-90-00
www.msz.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki pl. Trzech Krzyży 5
00-950 Warszawa
(04822)
693-50-00
www.cup.gov.pl/
webmaster@mg.g
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krakowskie Przedmieście15/17
00-071 Warszawa

(04822)
620-02-31
www.mkis.gov.pl
Ministerstwo Łączności

pl. Małachowskiego 2
00-940 Warszawa

(04822)
656-50-00
www.ml.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

(04822)
845-04-41
www.wp.mil.pl
bpimon@wp.mil.pl
Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54
02-922 Warszawa
(04822)
825-00-01 do 9
www.mos.gov.pl
info@mos.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
(04822)
661-01-00
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30
00-930
(04822)
623-10-00
www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36
00-522 Warszawa
(04822)
695-90-00
www.mst.gov.pl
minister@mst.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
(04822)
521-28-08
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5
02-514 Warszawa
(04822)
621-02-51
www.mswia.gov.pl
bip@mswia.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15
00-923 Warszawa
(04822)
31-34-41
www.mzios.gov.pl
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej ul. Chałbińskiego 4/6
00-928 Warszawa
(04822)
624-40-00
www.mtigm.gov.pl/ramka.html
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
(04822)
860-28-90
www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku Rolnego ul. Wspólna 30
00-519 Warszawa
(04822)
628-79-53
www.arr.gov.pl
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
(04822)
635-53-53
www.awrsp.gov.pl
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pl.Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(04822)
827-88-10
www.giodo.gov.pl
sekretariat@giodo.gov.pl
Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa
(04822)
646-05-13
-
Główny Urząd Ceł

ul. Świetokrzyska 12
00-916 Warszawa

(04822)
826-71-55 (prezes)
 
Główny Inspektorat  Lotnictwa Cywilnego ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa
(04822)
629-86-89
www.gilc.gov.pl 
gilc@polbox.pl

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
(04822)
620-02-41
gum@gum.gov.pl
zi@gum.gov.pl
Glówny Urząd Statystyczny

Al. Niepodleglości 208
00-925 Warszawa

(04822)
608-30-00
www.stat.gov.pl
dissem@stat.gov.pl
Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

(04822)
621-02-51
www.kgp.gov.pl
Komenda Główna Straży Granicznej

Al. Niepodleglości 100
02-514 Warszawa

(04822)
845-40-71
www.sg.gov.pl
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Domaniewska 36/38
02-950 Warszawa

(04822)
621-40-79
www.kgpsp.gov.pl
kgpsp@kgpsp.gov.pl
Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy

pl. Powst. Warszawy 1
00-950 Warszawa

(04822)
826-20-31
-
Komitet Badań Naukowych

ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

(04822)
628-40-71
www.kbn.gov.pl
dip@kbn.gov.pl
Komitet Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
(04822)
694-60-00
www.ukie.gov.pl
Centrum Informacji Europejskiej
www.cie.gov.pl
Komitet Kinematografii

Krakowskie Przedmieście 21
00-071 Warszawa

(04822)
620-02-31
-
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer kard. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

(04822)
635-99-25
www.krrtv.gov.pl
krrtv@krrtv.gov.pl
Naczelny Sąd Administracyjny

ul. Jasna 6
00-013 Warszawa

(04822)
827-60-31
 
Najwyższa Izba Kontroli

ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa

(04822)
825-32-71
www.nik.gov.pl
nik@nik.gov.pl
rzecznik.prasowy@nik.gov.pl
Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
(04822)
653-10-00
www.nbp.pl
Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Krucza 36
00-921 Warszawa

(04822)
695-90-00
www.paa.gov.pl
tbia@paa.gov.pl
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych Al. Róż 2
00-559 Warszawa
(04822)
629-57-17
www.paiz.gov.pl
post@paiz.gov.pl
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
(04822)
825-00-01,
825-40-00
www.mos.gov.pl
Polska Agencja Prasowa Al. Jerozolimskie 7
00-950 Warszawa
(04822)
628-00-01
www.pap.com.pl
Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
(04822)
620-33-53
656-00-00
IBS PAN - www.ibspan.waw.pl
IPPT PAN - www.ippt.gov.pl
IM PAN - www.impan.gov.pl
Polski Komitet Normalizacyjny ul.Elektoralna 2
00-139 Warszawa
(04822)
620-02-41
www.pkn.pl
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji ul.Kłobucka 23a
02-699 Warszawa
(04822)
857-99-16
www.pcbc.gov.pl
"Polskie Radio i Telewizja" ul.J.P.Woronicza 17
00-950 Warszawa
(04822)
47-80-00
www.radio.com.pl
www.tvp.com.pl
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

ul. Wspólna 4
00-926 Warszawa

(04822)
661-81-11
-
Rzecznik Praw Obywatelskich Al.Solidarności 77
00-090 Warszawa
(04822)
827-62-61
www.brpo.gov.pl
Sąd Najwyższy ul.Ogrodowa 6
00-951 Warszawa
(04822)
620-03-71
www.sn.pl
Trybunał Konstytucyjny

Al. Szucha 12 A
00-918 Warszawa

(04822)
621-65-03
www.trybunal.gov.pl

gabinet@pracownik.trybunal.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego

ul.Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa

(04822)
572-21-00
www.udt.gov.pl
udt@udt.gov.pl
Urząd ds. Kombatantow i Osób Represjonowanych

ul.Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

(04822)
661-81-11
www.kprm.gov.pl/UDSKIOR/
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

ul.Świetokrzyska 12
00-916 Warszawa

(04822)
826-58-64
-
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2
00-926 Warszawa
(04822)
661-81-11
www.umirm.gov.pl
umieszk@umirm.gov.pl
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl.Powstanców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(04822)
626-90-41
www.uokik.gov.pl
Urząd Ochrony Panstwa ul.Rakowiecka 2b
02-517 Warszawa
(04822)
621-02-51
www.kprm.gov.pl/uop/
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Al.Niepodleglości 188/192
00-950 Warszawa
(04822)
825-80-01
-
Krajowy Urząd Pracy ul.Tamka 1
00-349 Warszawa
(04822)
826-70-61
www.up.gov.pl
admin@pop.up.gov.pl
Urząd Służby Cywilnej

Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa

(04822)
694-66-39
www.usc.gov.pl
usc@usc.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa

(04822)
694-71-41
www.uzp.gov.pl
mlemke@uzp.gov.pl
Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności ul. Podchorążych 38
00-914 Warszawa
(04822)
523-39-00
www.uzkiol.gov.pl
Wyższy Urząd Górniczy ul.Wilcza 46
00-679 Warszawa
(04822)
622-56-83
629-58-63
wug@it.com.pl
Zaklad Ubezpieczeń Społecznych

ul.Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

(04822)
623-30-00
- www.zus.pl
Instytut Energii Atomowej Otwock-Świerk 718-00-01 www.iea.cyf.gov.pl
iea@cyf.gov.pl

Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved