Wykaz norm czystości spalin dla 
ciężarowych pojazdów samochodowych.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <  

 
Wykaz norm czystości emisji spalin dla ciężarowych pojazdów samochodowych :

 

EUROPEAN EMISSION STANDARDS FOR HEAVY DUTY WEHICLES (LORRIES) APPLYING TO VEHICLE SERIES PRODUCTION

 

As from
od kiedy

g/kW/h

CO* NOx* VOCs* Particulate matter
materia cząstek stałych
smokes
spalanie
<85kW >85kW

EUR0 1

1.10.1993

4.9

9.0

1.23

0.68

0.40

 

EUR0 2

1.10.1996

4.0

7.0

1.10

0.15

 

EURO 3

1.10.2000

2.1

5.0

0.66

0.10

0.8

EURO 4

1.10.2005

1.5

3.5

0.46

0.02

0.5

CO = Carbon monoxide, tlenek węgla

N0x = Nitrogen oxide, tlenki azotu

VOCs = Volatile Organic Compounds, lotne związki organiczne

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved