Łańcuchy przeciwśnieżne - zakres stosowania.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > wykazy <
 

   Austria   Belgia   Bułgaria   Chorwacja   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Holandia   Luksemburg
   Macedonia   Niemcy   Portugalia   Rosja   Rumunia   Szwajcaria   Szwecja    Uzbekistan   Węgry
  Wielka Brytania

AUSTRIA

Łańcuchy przeciwśnieżne

w zasadzie nie są obowiązkowe, ale mogą być wymagane dla ładunków ponad- gabarytowych

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

minimum para na osi napędowej

Kary

brak ogólnych przepisów; kary są nakładane w różnej wysokości

Opony zimowe

ta sama oś musi posiadać takie same opony; nie można wyposażyć pojazdu jednocześnie w opony zimowe i opony letnie; minimalny profil dla opon zimowych: 4 mm

 

BELGIA

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie ma obowiązku, dopuszcza się ich używanie na drogach zaśnieżonych i oblodzonych

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

opony z kolcami dopuszczone w okresie 1.11 - 31.3 w pojazdach maks. 3,5 t. oraz w pojazdach ratowniczych, pomocy drogowej mikrobusach, autobusach i autokarach. Prędkość maks.:90 km/h na autostradach i drogach z 4 pasami; 50 km/h na innych drogach.

 

Bułgaria

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

W zależności od warunków kompetentne władze mogą nałożyć obowiązek obowiązkowego używania łańcuchów przy przejazdach przez przełęcze górskie. Należy także używać łańcuchów jeżeli wymagają tego tablice sygnalizacyjne. Są wówczas obowiązkowe na co najmniej dwóch kołach napędowych

Liczba łańcuchów śnieżnych

Para łańcuchów przeciwśnieżnych na pojazd

Kary

Pojazd bez wymaganego wyposażenia nie będzie mógł jechać po odcinkach dróg wskazanych na tablicach sygnalizacyjnych

Opony zimowe

brak szczególnych przepisów

 

Chorwacja

Łańcuchy przeciwśnieżne

Obowiązkowe

Regiony i okresy

w całym kraju "podczas warunków zimowych", określonych przez przepisy prawne (co najmniej 5 cm śniegu na drodze lub gołoledź, przy czym istotne jest zamarznięcie drogi)

Liczba łańcuchów śnieżnych

Obowiązkowe wyposażenie zimowe: para łańcuchów przeciwśnieżnych na osi napędowej i łopata. Pojazdy muszą posiadać co najmniej dwie opony zimowe (m+s) na osi napędowej albo opony letnie ze szkieletem szprychowym na wszystkich kołach

Kary

W warunkach zimowych obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów nie mających wyposażenia zimowego oraz dla przyczep; policja ma prawo nakazać kierowcy założenie łańcuchów lub do- prowadzenie pojazdu do miejsca, w którym może nabyć odpowiednie wyposażenie. Mandaty: 6000 HRK (ok. 1700 DM) dla przedsiębiorstw, których pojazdy jadą bez odpowiedniego wyposażenia; 1000 HRK (ok. 280 DM) dla właściciela-kierowcy pojazdu; 150 HRK (ok. 40 'DM) dla kierowcy, który nie założył na pojazd łańcuchów przeciwśnieżnych

Opony zimowe

W warunkach zimowych po- jazdy muszą posiadać co najmniej dwie opony zimowe (m+s) na osi napędowej lub opony letnie ze szkieletem szprychowym na wszystkich kołach. Profil co najmniej 4 mm. Zakaz używania opon z kolcami.

 

Dania

Łańcuchy przeciwśnieżne

Brak przepisów prawnych

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Brak przepisów prawnych

 

Estonia

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Brak przepisów prawnych

używanie opon z kolcami jest dopuszczone między 15.10 i 15.4

  

Finlandia

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

brak przepisów prawnych

Francja

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe, ale muszą być zamontowane na zaśnieżonych drogach, zgodnie z odpowiednimi tablicami sygnalizacyjnymi

Regiony i okresy

na odcinkach drogi wskazanych przez tablicę "obowiązkowe łańcuchy przeciwśnieżne"

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie określono

Kary

FF 900

Opony zimowe

Opony z kolcami są dopuszczone dla pojazdów transportu publicznego i pojazdów transportu towarowego <3,5 t.; prefekci mogą przyznać odstępstwa dla pojazdów towarowych >3,5 t. przewożących produkty pierwszej potrzeby, artykuły szybko psujące się lub materiały niebezpieczne

Holandia

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Nie są obowiązkowe, ale i nie są zakazane

Luksemburg

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

brak przepisów prawnych

 Macedonia

Łańcuchy przeciwśnieżne

obowiązkowe

Regiony i okresy

w całym kraju od 15.10 do 15.3; po za tym okresem wyłącznie w wyjątkowych przypadkach opadów śnieżnych

Liczba łańcuchów śnieżnych

obowiązkowe na osiach napędowych samochodów, autokarów, ciężarówek i ciągników pojazdów członowych; nie są konieczne dla przyczep lub naczep

Kary

w razie kontroli przez policję drogową w przypadku braku łańcuchów w pojeździe, mandaty wynoszą 1200-1600 MKD(44 - 60 DM)

Opony zimowe

opony zimowe nie są obowiązkowe, ale w przypadku ich używania, profil musi wynosić co najmniej 5 mm. w strefie miejskiej w przypadku wyposażenia pojazdu w opony zimowe, łańcuchy przeciwśnieżne nie są obowiązkowe

  

Niemcy

Łańcuchy przeciwśnieżne

nieobowiązkowe, jednak muszą być montowane na zaśnieżonych drogach, zgodnie z odpowiednimi tablicami sygnalizacyjnymi

Regiony i okresy

Na odcinkach drogi wskazanych na tablicach sygnalizacyjnych. Okresu nie określono, ale jeżeli wymagają tego okoliczności, pojazd należy wyposażyć w zimowe opony, łańcuchy przeciwśnieżne, łopatę, oskard oraz hol lub linkę holowniczą.

Liczba łańcuchów śnieżnych

Należy je montować na osi napędowej pojazdu silnikowego; maks. szybkość: 50 km/h

Kary

W razie nieprzestrzegania tablic sygnalizacyjnych wskazujących na obowiązek używania łańcuchów, nakłada się mandat w rozumieniu § 49, 3 no 4 StVO (Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung)

Opony zimowe

nie ma zastosowania

Portugalia

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe, jednak ich używanie jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów, zgodnie z odpowiednimi tablicami sygnalizacyjnymi

Regiony i okresy

tablice te znajdują się zwykłe w zimie w rejonach górskich; np. Serra da Estrera

Liczba łańcuchów śnieżnych

Jeżeli są używane należy je zamontować na osi napędowej pojazdu

Kary

w razie nieprzestrzegania wskazań odpowiedniej tablicy sygnalizacyjnej; mandat moce wynosić od 5000 PTE do 25000 PTE

Opony zimowe

brak przepisów prawnych

Rosja

 Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe, używanie łańcuchów przeciwśnieżnych podlega decyzji przewoźnika

Regiony i okresy

Zaleca się w górach Uralu

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Brak specyficznych regulacji; używanie opon zimowych zależy od decyzji przewoźnika

 

 Rumunia

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe, ale ich używanie jest obowiązkowe, zgodnie z odpowiednimi tablicami sygnalizacyjnymi

Regiony i okresy

Używanie łańcuchów przeciwśnieżnych jest obowiązkowe we wskazanych miejscach, jeżeli droga jest zaśnieżona

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie określono

Kary

nie określono

Opony zimowe

Brak przepisów prawnych

 Szwajcaria

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe, chociaż wymagane na niektórych odcinkach dróg

Regiony i okresy

używanie łańcuchów przeciwśnieżnych jest obowiązkowe na drogach oznaczonych " Obowiązkowe łańcuchy przeciwśnieżne"; okresu nie określono, gdyż w regionie alpejskim opady śniegu mogą pojawić się w lecie.

Liczba łańcuchów śnieżnych

co najmniej dwa z kół napędowych tej samej osi, a w przypadku kół bliźniaczych co najmniej jedno koło z każdej strony muszą być wyposażone w metalowe łańcuchy śnieżne

Kary

w przypadku wymagania używania łańcuchów i nie wyposażenia w nie pojazdu mandat wynosi 100 CHF

Opony zimowe

dopuszcza się opony z kolcami w pojazdach o masie całkowitej maksimum 3,5 t w okresie od 1.11 do 30.04

 Szwecja

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Brak specyficznych regulacji, ale używanie opon z kolcami jest dopuszczone od 1.11 do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy, chyba że warunki zimowe wystąpią poza tym okresem

 

Uzbekistan

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Brak przepisów pranych

Węgry

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe

Regiony i okresy

można ich używać wyłącznie na drogach zaśnieżonych lub na których występuje gołoledź; maksymalna prędkość: 40 km/h

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

kara za używanie łańcuchów na suchej drodze może wynosić do HUF 10.000

Opony zimowe

brak specyficznego ustawodawstwa, jednak należy wy posażyć pojazdy w ten sam rodzaj opon na wszystkich kołach (opony zimowe lub letnie)

 

 Wielka Brytania

Łańcuchy przeciwśnieżne

nie obowiązkowe, ale ich używanie nie jest zakazane. Używanie podlega regulacji ogólnej: " opona nie może być niedostosowana do używania lub do istniejących okoliczności" np. brak śniegu lub możliwość uszkodzenia drogi

Regiony i okresy

nie ma zastosowania

Liczba łańcuchów śnieżnych

nie ma zastosowania

Kary

nie ma zastosowania

Opony zimowe

Nie obowiązkowe, używanie podlega regulacji ogólnej

 

Źródło: IRU, 1997


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved