Wykaz naruszeń przepisów ruchu
 drogowego i liczba punktów.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <  

 
Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego
i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom.
  1. Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbę punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, oraz uwzględniając przepis § 2 ust. 3 rozporządzenia.

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

1

2

3

4

5

A.

Czyny o charakterze szczególnym

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

art. 136, 137, 145, 323 k.k.

 

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

art.86 § 1 lub 2 k.w.

 

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

art.87 § 1 k.w.

art.45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

04

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art.93 § 1 k.w.

art.44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

10

B.

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

art.97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art.26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

art.97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art.26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

9

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

art.90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art.26 ust. 1 p.r.d.

8

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

8

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

8

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

art. 90 lub 86 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

5

C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 29 z.s.d.

8

 

Niezastosowanie się do:

art. 92 § 1 k.w.

 

 

02

- sygnałów świetlnych

§ 23 z.s.d.

6

03

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

§ 28 z.s.d.

6

04

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 29 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.

6

 

Niestosowanie się do znaków:

art. 92 § 1 k.w.

 

 

05

- B-2 "zakaz wjazdu"

§ 6 ust. 1 pkt 2 z.s.d.

6

06

- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

§ 6 ust. 1 pkt 1 z.s.d.

5

07

- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo"

§ 6 ust. 7 z.s.d.

5

08

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

§ 7 z.s.d.

5

09

- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"

§ 20 ust. 1 z.s.d.

5

10

- N-3 "linia podwójna ciągła"

§ 19 ust. 3 z.s.d.

5

11

- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 6 ust. 12 z.s.d.

4

12

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

§ 6 ust. 2 pkt 1-5 z.s.d.

3

13

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

§ 6 ust. 2 pkt 11-18 z.s.d.

2

14

Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

 

 

1

D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

art. 90 lub 86 k.w.

 

 

01

- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

art. 25 ust. 1 p.r.d.

6

02

- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

§ 4 ust. 3 lub § 6 ust. 5 z.s.d.

6

03

- pojazdom szynowym

art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.

6

04

- rowerzystom

art. 27 ust. 1-3 p.r.d.

6

05

- podczas zmiany pasa ruchu

art. 22 ust. 4 p.r.d.

5

06

- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d.

5

07

- podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 p.r.d.

5

08

- podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 90 lub 86 k.w.

art. 9 p.r.d.

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 6 ust. 8 z.s.d.

5

E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

 

Przekroczenie prędkości:

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 p.r.d. albo § 6 ust. 14 lub ust. 29 z.s.d.

 

01

- powyżej 50 km/h

10

02

- od 41 do 50 km/h

8

03

- od 31 do 40 km/h

6

04

- od 21 do 30 km/h

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

06

- od 6 do 10 km/h

1

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

art. 90 lub 86 k.w.

art. 24 ust. 1 p.r.d.

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 3-5 p.r.d.

3

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

art. 97 k.w.

 

 

03

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4 p.r.d.

8

04

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.

5

05

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.

5

06

- na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.

5

07

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

5

08

- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 6 p.r.d.

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

art. 92 § 1 k.w.

§ 6 ust. 9 z.s.d.

5

G

Używanie świateł zewnętrznych

 

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

art. 88 k.w.

 

 

01

- od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d.

4

02

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a) lub pkt 2 lit. a) p.r.d.

2

03

- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego

art. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

2

04

- w tunelu

art. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d.

2

05

- przez kierującego motocyklem

art. 51 ust. 4 p.r.d.

2

 

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

art. 97 k.w.

 

 

06

- przednich

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

07

- tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

08

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

H

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

 

Naruszenie zakazu cofania:

art. 90 lub 97 k.w.

 

 

01

- na drodze ekspresowej lub autostradzie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

3

02

- w tunelu, na moście lub wiadukcie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

2

03

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

2

04

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju

art. 97 lub 90 k.w.

art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.

1

05

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 94 § 2 k.w.

art. 71 p.r.d.

1

06

Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96a k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.

3

07

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

art. 97 k.w.

art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.

3

Użyte w tabeli skróty oznaczają:

k.k.  -  ustawę z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94,
           z późniejszymi zmianami),
k.w.  -  ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114,
           z późniejszymi zmianami),
p.r.d. -  ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602,
           z późniejszymi zmianami),
z.s.d. - rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych
           z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 32, poz.
          145 i z 1996 r. Nr 129, poz. 609).

  1. W razie dopuszczenia się przestępstwa drogowego (pozycja A01) naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.
  2. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (pozycja A02) przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie nie uwzględnione w tabeli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniejsza niż 6.
  3. Punktów za naruszenia nie przypisuje się:

1) osobom, które dopuściły się naruszeń, kierując pojazdem i nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdami,

2) jeżeli orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż 1 rok; przepisu tego nie stosuje się od dnia 1 lipca 1998 r., jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dotyczy wyłącznie motorowerów.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved