Wykaz artykułów z KK jakie dyskryminują 
w ubieganiu się o koncesje na MTD
.

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <
 

Wykaz § z KK jakie dyskryminują w ubieganiu się o koncesje na MTD

Stary Kodeks Karny ważny do 31. 08. 1998r - skazani przed 31.08.1998r.

 
 1. przestępstwa przeciwko dokumentom:
 • art. 265 - 269 kk
 1. przestępstwa przeciwko mieniu:

 • art. 199 - 216 kk 3.

 1. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym

 • art. 136 §1 i §2,

 • art. 137 §1 i §2,

 • art. 142,

 • art. 145 §1, §2, §3 i §4

 • art. 146

 • art. 147 §1 kk

 1. przestępstwa karne skarbowe
 • art. 47 - 66,

 • art. 80 - 91,

 • art. 92 -116,

 • art. 117 -121 ustawy karnej skarbowej (uks)

Nowy Kodeks Karny od 01. 09. 1998r - skazani po 01.09.1998r.

 
 1. przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów
 • art:270 - 276 kk

 1. przestępstwa przeciwko mieniu

 • art. 278 - 295 kk

 1. przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 • art.173 –180 kk

 1. przestępstwa karne skarbowe

 • art. 54 - 84 - przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;

 • art. 85 - 96 - przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicom towarami i usługami;

 • art. 97 - 106 - przeciwko obrotom dewizowym;

 • art. 107-111 - przeciwko organizacji gier losowych i zakładów wzajemnych.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved