Adresy i telefony Dyrekcji Dróg Publicznych i oddziałów terenowych  Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <  

 
  1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Publicznych, który oprócz wykonywania zadań zarządcy dróg krajowych i realizacji budżetu państwa w zakresie dróg krajowych współuczestniczy w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg oraz pełni nadzór nad przygotowaniem infrastruktury drogowej na potrzeby obrony państwa.
  2. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych gromadzi dane i sporządza informacje o sieci dróg publicznych oraz współpracuje z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi.
  3. Koordynuje działania przeciwpowodziowe w zakresie dróg publicznych oraz wydaje zezwolenia na przejazdy po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.
  4. Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.
  5. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych wchodzi siedziba Generalnego Dyrektora w Warszawie oraz 9 Oddziałów Terenowych. W każdym z nowo powstałych 16 województw GDDP ma swoją organizację (Oddział lub Biuro).
  6. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDP rejony dróg krajowych.
Punkt Informacji Drogowej GDDP - nr tel. (0 10xx 22) 830 06 85, lub 629 07 94

Adresy i telefony Dyrekcji Dróg Publicznych i oddziałów terenowych .

LP

Nazwa Oddziału

Rodzaj

Adres

Zasięg (wojew.)

 

Biuro Studiów Sieci Drogowej

BSSD

03-917 Warszawa ul. Golędzinowska 10
tel.centr. (0-prefix-22)811-03-62
fax 811-70-40
e-mail: bssd@bssd.gddp.gov.pl

 

1

Centralny

OT

03-808 Warszawa-Praga
ul. Mińska 25
tel.centr. (022) 813 20 11; 813 20 21
fax (022) 810 04 12
e-mail: gddpoc@oc.gddp.gov.pl

Mazowieckie


2

Północno-Wschodni

OT

15-703 Białystok
ul. Zwycięstwa 2
tel.centr. (085) 651 09 31
fax (085) 651 37 83
e-mail: dyrekcja@bialystok.gddp.gov.pl
e-mail: sekretariat@bialystok.gddp.gov.pl

Podlaskie

 

Północno-Wschodni

Biuro

10-083 Olsztyn
ul. Warszawska 89
tel.centr.(0-prefix-89) 527 40 51
fax (0-prefix-89) 527 23 07
http://www.olsztyn.gddp.gov.pl
e-mail: biuro@olsztyn.gddp.gov.pl

Warmińsko-Mazurskie


3

Północny

OT

80-354 Gdańsk
ul. Subisława 5
tel.centr. (0-prefix-58) 552 12 51
fax (0-prefix-58) 552 45 12
http://www.gdansk.gddp.gov.pl
e-mail: oddzial@gdansk.gddp.gov.pl

Pomorskie

 

Północny

Biuro

85-085 Bydgoszcz
ul. Fordońska 6
tel.centr. (0-prefix-52) 342 13 61
fax (0-prefix-52) 342 27 31
http://www.gddp-bydgoszcz.com.pl
e-mail: biuro@bydgoszcz.gddp.gov.pl

Kujawskie


4

Południowy

OT

40-016 Katowice
ul. Myśliwska 5
tel.centr. (0-prefix-32) 58 62 81; 59 67 06
fax (0-prefix-32) 59 87 10
e-mail: sekret@gddpkatowice.com.pl
e-mail: kancel@gddpkatowice.com.pl

Śląskie

GOP

 

Południowy

Biuro

45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 6
tel.centr. (0-prefix-77) 453 74 81 do 88
fax (0-prefix-77) 454 44 68
http://www.gddp-opole.com.pl

e-mail: dodpopole@miramex.com.pl

Opolskie


5

Południowo-Wschodni

OT

31-542 Kraków
ul. Mogilska 25
tel.centr. (0-prefix-12) 411 60 22
fax (0-prefix-12) 411 01 18
http://www.gddp.krakow.pl
e-mail: biuro@gddp.krakow.pl

Małopolskie

 

Południowo-Wschodni

Biuro

25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 43/45
tel.centr. (0-prefix-41) 345 74 31
fax (0-prefix-41) 366 48 04
http://www.kielce.gddp.gov.pl
e-mail: sekretariat@kielce.gddp.gov.pl

Świętokrzyskie


6

Wschodni

OT

20-075 Lublin
ul. Ogrodowa 21
tel.centr. (0-prefix-81) 532 70 61
fax (0-prefix-81) 532 44 67
 
e-mail: gddp@lublin.gddp.gov.pl

Lubelskie

 

Wschodni

Biuro

35-111 Rzeszów
ul. Legionów 20
tel.centr. (0-prefix-17) 340 71 do 75
fax (0-prefix-17) 62 39 15
http://www.rzeszow.gddp.gov.pl
e-mail: biurogddp@rzeszow.gddp.gov.pl

Podkarpackie


7

Zachodni

OT

60-763 Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
tel.centr. (0-prefix-61) 866 88 21
fax (0-prefix-61) 866 09 82
http://www.poznan.gddp.gov.pl
e-mail: gddp@poznan.gddp.gov.pl

Wielkopolskie

 

 

Zachodni

Biuro

90-056 Łódź
ul. Roosevelta 9
tel.centr. (0-prefix-42) 637 70 71 do 74
fax (0-prefix-42) 637 75 52

e-mail: gddp-ld@lodz.pdi.net

Łódzkie


8

Północno-Zachodni

OT

70-340 Szczecin
ul. Bohaterów Warszawy 33
tel.centr. (0-prefix-91) 484 26 51
fax (0-prefix-91) 484 39 97
http://www.gddp.szczecin.pl
e-mail: biuro@gddp.szczecin.pl

Zachodniopomorskie

 


9

Południowo-Zachodni

OT

53-139 Wrocław
ul. Powstańców Śl. 186
tel.centr. (0-prefix-71) 367 00 86 do 88
fax (0-prefix-71) 367 17 69
http://www.gddp.wroclaw.pl/
e-mail: sekretariat@wroclaw.gddp.gov.pl

Dolnośląskie

 

Południowo-Zachodni

Biuro

65-078 Zielona Góra
ul. Boh. Westerplatte 31
tel.centr. (0-prefix-68) 327 10 68
fax 325 34 68
http://www.gddp.zgora.pl
e-mail: dodp@gddp.zgora.pl

Lubuskie


 

Biuro Studiów Sieci Drogowej

BSSD

03-917 Warszawa
ul. Golędzinowska 10
tel.centr. (0-prefix-22)811-03-62
fax 811-70-40
e-mail: bssd@bssd.gddp.gov.pl

 

Na podst. inf. GDDP w Warszawie


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved