Wykaz rodzajów zezwoleń na
międzynarodowe przewozy drogowe..

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > wykazy <
 

WYKAZ ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE MTD 
OBOWIĄZUJĄCYCH W 2002 ROKU

Nazwa zezwolenia Uwagi
Albania ogólne 2002
Austria autobus 2002
Austria autobus wahadło 2002
Austria loco 2002
Austria loco EURO2 2002
Austria ogólne 2002
Austria ogólne EURO1 2002
Austria ogólne EURO2 2002
Azerbejdżan ogólne 2002
Belgia loco 2002
Belgia stałe tranzyt 2002
Białoruś kr-3 2002
Białoruś ogólne 2002
Bośnia i Hercegowina ogólne 2002
Bośnia i Hercegowina kr-3 2002
Bułgaria kr-3 2002
Bułgaria loco 2002
Bułgaria tranzyt 2002
Chorwacja autobus pusty 2002
Chorwacja autobus wahadło 2002
Chorwacja kr-3 2002
Chorwacja ogólne 2002
Czechy autobus pusty 2002
Czechy autobus wahadło 2002
Czechy kr-3 2002
Dania kr-3 2002
Dania loco 2002
Dania kr-3 ekologiczne 2002
Dania loco 2002
Dania tranzyt 2002
Dania tranzyt ekologiczne 2002
Estonia kr-3 2002
Estonia ogólne 2002
Estonia ogólne ekologiczne 2002
Finlandia kr-3 ekologiczne 2002
Francja loco kooperacyjne 2002
Francja ogólne 2002
Francja ogólne ekologiczne 2002
Francja stałe ogólne 2002
Francja stałe ogólne EURO1 2002
Francja stałe ogólne EURO2 2002
Francja tranzyt 2002
Francja tranzyt EURO1 2002
Francja tranzyt EURO2 2002
Gruzja ogólne 2002
Grecja kr-3 2002 kontyngent wyczerpany
Hiszpania stałe ogólne 2002
Holandia kr-3 2002
Holandia ogólne 2002
Jugosławia loco 2002
Jugosławia tranzyt 2002
Kazachstan ogólne 2002
Kazachstan kr-3 2002
Kirgistan ogólne 2002
Litwa kr-3 2002
Litwa ogólne 2002
Litwa ogólne ekologiczne 2002
Łotwa autobus pusty 2002
Łotwa kr-3 2002
Łotwa ogólne 2002
Łotwa ogólne ekologiczne 2002
Macedonia ogólne 2002 brak w BOTM
Maroko ogólne 2002
Mołdawia kr-3 2002
Mołdawia ogólne 2002
Niemcy ogólne 2002
Niemcy ogólne EURO1 2002
Niemcy ogólne EURO2 2002
Niemcy stałe EURO1 2002
Niemcy stałe EURO2 2002
Niemcy stałe ogólne 2002
Norwegia kr-3 2002
Norwegia ogólne 2002
Portugalia ogólne 2002
Portugalia ogólne i kr-3 2002
Rosja autobus pusty 2002
Rosja ogólne 2002
Rosja kr-3 2002
Rumunia loco 2002
Rumunia ogólne 2002
Rumunia kr-3 2002
Słowacja autobus wahadło 2002
Słowacja kr-3 2002
Słowacja autobus pusty 2002
Słowenia autobus pusty 2002
Słowenia kr-3 2002
Szwecja kr-3 2002
Szwecja ogólne 2002
Turcja tranzyt 2002
Ukraina ogólne 2002
Ukraina ogólne ekologiczne 2002
Węgry kr-3 2002
Węgry ogólne 2002
Węgry ogólne płatne 2002
Włochy autobus pusty 2002
Włochy autobus wahadło 2002 brak w BOTM
Włochy UE 2002
Włochy kr-3 poza UE 2002
Włochy loco 2002
Włochy loco ekologiczne 2002
Włochy porty 2002
Włochy tranzyt 2002
Zaświadczenie na potrzeby własne Szwecja 2002
Zaświadczenie na potrzeby własne Austria autobus 2002
Zaświadczenie na potrzeby własne Belgia 2002
Zaświadczenie na potrzeby własne Litwa 2002
Zaświadczenie na potrzeby własne Niemcy 2002
Zaświadczenie na potrzeby własne Estonia 2002

Źródło: www.botm.gov.pl


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved