STRONA GŁÓWNA   

GPS - narzędzie
 służące do kontrolowania
 i ochrony pojazdów.

SYSTEM LOKALIZACJI POJAZDÓW 
SPACEGUARD

          

     System abonamentowy oparty jest na technologii pakietowej transmisji danych GPRS. Serwery systemu non – stop archiwizują wszystkie odbierane z pojazdów dane. Dzięki nowoczesnym aplikacją wyposażonym w pakiet wektorowych map właściciel samochodu może uzyskać informacje:

 • o pozycji pojazdu
 • kierunku jazdy
 • prędkości jazdy
 • stanie paliwa
 • napięciu akumulatora
 • oraz innych parametrach - opcjonalnie

System zapewnia ochronę pojazdu przed kradzieżą i uprowadzeniem. Ciągłość transmisji GPRS zapewnia wykrycie każdej próby zakłócenia łączności i podjęcie natychmiastowych działań przez operatora centrum monitoringu.

SpeaceGuard  jest dostępny na rynku w trzech poziomach:

Monitoring techniczny – usługa podstawowa

Zakres usługi obejmuje:

 • 24 godzinną rejestrację danych przekazywanych przez układ nadawczy zainstalowany w monitorowanym pojeździe w serwerze SpaceGuard
 • dostęp do raportów za pośrednictwem serwisu www
 • wysyłanie do właściciela pojazdu na jego adres e-mail  zadeklarowanych zgłoszeń alarmowych, z opcją powiadomienia przez SMS
Monitoring logistyczny – usługa opcjonalna

Zakres usług obejmuje:

 • Dostęp do serwera SpaceGuard umożliwiający lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym z dostępem ON – LINE
 • Dostęp do tras archiwalnych z okresu ostanich 30 dni
Monitoring ochronny – usługa opcjonalna

Zakres usług obejmuje:

 • 24 godzinny nadzór nad pojazdem
 • podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku pozytywnej weryfikacji alarmu
 • powiadomienie wskazanych w umowie osób po otrzymaniu zgłoszenia alarmowego
 • koordynację działań interwencyjnych

 

 powrót

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone -  All Rights Reserved